Petrinja, Otona Kučere 72
Pon - Pet: 09:00 - 17:00
info@digital-marketing.hr

Cloud Sharing

Rješenja u oblaku

Pružaju daleko veće IT mogućnosti - uz nižu cijenu.

Skalabilan pristup

Prilagodljivo mikro, malim, srednjim i velikim tvrtkama.

Iskorak u poslovanju

Unaprijedite poslovanje sa jedinstvenim IT rješenjima.

Servis djeljenja

Datoteka u Cloud 

Cloud Sharing je servis dijeljenja datoteka među korisnicima- u pravilu među zaposlenicima grupe, tima, odjela ili cijelog poduzeća. Pri aktiviranju usluge, dodjeljujemo korisnicima traženu veličinu prostora na serveru u podatkovnom centru, te korisničko ime i lozinku. Korisnik sa svoje strane treba samo instalirati aplikaciju, te je odmah spreman početi s korištenjem usluge.

Osigurajte si popust od 20% !

Možemo vam izraditi kvalitetnu strategiju brendiranja, osmisliti ime ili slogan, napraviti vizualno privlačan logotip ili vaš stari brend prilagoditi modernim vremenima.

Kada bilo tko od korisnika doda novu datoteku, ili spremi ažuriranu datoteku, sadržaj foldera se sinkronizira svim korisnicima. Prednost ove usluge je u tome što svi korisnici uvijek vide i posjeduju posljednju ažuriranu verziju dokumenata, bez obzira na to kad i tko je od njih radio izmjene. Na taj način se izbjegavaju pogreške korištenja starih verzija ili paralelno kreiranje različitih verzija istog dokumenta, od strane različitih korisnika.

 

Omogućene su različite razine pristupa dokumentima ili bibliotekama dokumenata- izrada, odobravanje ili pregledavanje. Odobravanje dokumenata je vrlo jednostavno- za autorizirane osobe nije potrebno potpisivanje dokumenata na papiru. Na taj način moguća je potpuna kontrola tijekom životnog vijeka dokumenata te eliminacija papirologije.